Z głębokich czeluści pojawiły się w końcu nagrania projektu Columbus meets Arszyn. Męczył się z nimi ostatnio Karol Schwarz (ten od All Stars i Prawatt). Efekt zadziwia. Zapraszamy